ERASMUS PROJEMİZ İÇİN YABANCI ÖĞRETMEN MİSAFİRLERİMİZ OKULUMUZDA

ERASMUS PROJEMİZ İÇİN YABANCI ÖĞRETMEN MİSAFİRLERİMİZ OKULUMUZDA

Okulumuzda yürütülen projelerden birisi de KA 229 ERASMUS "Smart Waste Manager" isimli projedir. Proje ortaklarımız İspanya, Portekiz, Romanya, Polonya ve Slovenya ülkeleridir. Proje ortağı oldumuz ülkelerden eğitimci meslektaşlarımız okulumuzda proje ile ilgili eğitim aldılar.

13.11.2019 58

13-11-201913-11-201913-11-201913-11-201913-11-2019